Mer om boken ”Hälsa varje dag”

1 06 2017

Då många velat få veta lite mer om vad varje kapitel i vår bok ”Hälsa varje dag – får dig att må bättre” beskriver så kommer här en sådan presentation.

Kapitel 1: ”Vem borde tjäna pengar på din hälsa”.

Här blir du påmind om att du kan spara pengar åt dig själv genom att utöva en mer hälsofrämjande vardagstillvaro. Att behöva söka hjälp av någon vårdgivare med anledning av att du sopat tidiga symtom av ohälsa under mattan, medför att du behöver ta av egna pengar som du annars kunde ha gjort något trevligare för.  Kunskaper om hälsa minskar dina kostnader ohälsa.

Kapitel 2: ”Orsaken till våra behov”.

Ger en bakgrund till varför vi har de behov vi har och att det bara är du själv som kan göra något åt hur du tar hand om din kropp och själ.  Inse att du kan må bättre genom att anpassa din tillvaro till dina biologiska förutsättningar.

Kapitel 3: ”Varför behövs en viss bränsleblandning till kropp och själ?”

Om nyttan med och effekterna av att ha en medveten uppfattning om vilka faktorer som just din kropp och själ behöver ta hänsyn till för att din bränsleblandning ska bli bra för dig.  Din kropp och själ är inget som sköter sig självt.

Kapitel 4: ”Lär känna dig själv”.

Hur bra känner du dig själv egentligen? I det här kapitlet finns ett antal påståenden som du, genom att besvara dem, får hjälp att konstatera hur pass din självuppfattning verkligen stämmer.  Om du har en korrekt självkännedom, hjälper det dig att hålla dig friskare.

Kapitel 5: ”Kosten – av vikt för hälsan”.

Om den allt för stora fokuseringen på kroppsviktens betydelse för hälsan och kommersiella intressen som drar nytta av detta. Påminnelse om att vi har biologiskt påbrå i våra gener som borde tas mer hänsyn till i valet av lämplig kostblandning.  Den kost du väljer påverkar din hälsa.

Kapitel 6: ”Kostträning.”

För att bli bra på något behöver man träna. Det gäller i lika hög grad din kosthållning som vid all annan träning. Vilken kostblandning och hur mycket just du har behov av för att det ska passa dina personliga behov.  Ju mer man lär sig om något, desto mer upptäcker man att man inte kan.

Kapitel 7: ”Kost- Näringslära”.

Vilka näringsämnen behövs, var finns de och vilken nytta gör de. Om att läsa och tolka innehållsdeklarationer på livsmedel.  Mer kunskap om kost hjälper dig att äta mer hälsosamt.

Kapitel 8: ”Aktivitet – av vikt för hälsan”.

Att aktivitet är av vikt för hälsan framstår som allt mer tydligt, ju mer man lär sig om det. Varför, när och hur du kan och bör motionera för att kunna ge dig bättre möjligheter att hålla dig friskare och må bättre framkommer tydligt här.  Kom ihåg att de positiva effekterna av träning är färskvara som behöver underhållas kontinuerligt för att inte avta.

Kapitel 9: ”Effektiv eller ineffektiv effektivitet”.

Att vara maximalt eller optimalt effektiv är det skillnad på. Vari skillnaden består och vilken som är mest effektiv gås igenom här. Om att ha många bollar i luften och vara stresstålig. Liksom effekter av att vilja leva upp till att visa sig vara ”duktig”.  Var medveten om att du är effektiv på det sätt som passar dina egna förutsättningar bäst.

Kapitel 10: ”Tid för tidsplanering”.

Låter uttryck som: ”Tiden räcker inte till – Tid är pengar – Tänk om dygnet hade fler timmar – Tiden går för fort – Det måste vara klart i tid” allt för bekant. Ja, uttrycken för samma sak är många. Det är ingen slump att det blivit så, då allt fler känner sig pressade av att tiden i vardagen inte räcker till för allt man vill och anses behöva klara av varje dag. För att medvetet sätt, bättre kunna hantera detta höga tempo i vardagen så finns ett konkret, enkelt och tydligt hjälpmedel som förklaras här.  En vecka består av 168 timmar. Är du klar över vad du använder dina veckotimmar till?

Kapitel 11: ”Behovet av sömn”.

När du sover sker det saker som näringsupptag, avfallshantering, renovering, avslappning och energiupplagring. Tillräckligt med sömn bidrar påtagligt till att minska risken för olika former av ohälsa.  Sov så länge att det ger dig den återhämtning som du har behov av.

Kapitel 12: ”Avslappning”.

Att träna avslappning är en investering i din egen hälsa. En investering som ger en mycket behaglig känsla när träningen ger resultat.  Unna dig att få känna dig riktigt avslappnad.

Kapitel 13: ”Hitta nya tankemönster”.

Medvetandegör dina tankemönster för dig  och få kontroll över dina känslor, tankar och handlingar. Se till att du bestämmer över dina tankar, annars bestämmer de över dig.

Kapitel 14: ”Medveten närvaro”.

Genom att tillämpa mindfulness hjälper du dig själv att få verktyg att kunna fokusera på att vara i nuet, i både tanke och handling tillsammans.   Att vara här och nu, i både tanke och handling, förbättrar kvalitén i vardagstillvaron.

Kapitel 15: ”Mental träning”.

Genom att träna mentalt kan du bättre utnyttja tankens kraft. Få fram din självbild och hitta lämpliga målbilder som bidrar till att stärka den mentala vardagshälsan.  Mental träning hjälper dig att hantera vardagshetsen bättre.

Kapitel 16: ”Stresshantering”.

Att ha verktyg att motverka stress hjälper till att inte drabbas av psykisk ohälsa. Sådana verktyg finns inom kognitiv beteendeterapi. Genom att lära dig att använda dessa verktyg hjälper du dig själv att bemästra vardagsstressen.  Att hantera och motverka stress är en investering i bättre hälsa.

Kapitel 17: ”Hur du hittar din livsuppgift”.

Det är bara du själv som kan hitta din livsuppgift. Få möjlighet att ha det som en harmoni i det enda liv du lever.  Ge dig möjligheten att få leva ett mer njutbart liv.

Kapitel 18: ”Kärlekens kraft”.

Uttrycket ”kärlekens kraft” står för att kärlek stärker den egna kraften och välbefinnandet. Insikter om att ha och ge kärlek som kan generera kärlek tillbaka.  Unna dig kärlekens kraft, det är värt att uppleva.

Kapitel 19: ”Tankeskolan”.

En skola som hjälper dig att utveckla ditt tänkande så att du bättre kan hantera stress och få stärka ditt välbefinnande i vardagen. Tankeskolan innehåller 22 lektioner att träna och utvecklas med.  Ge dig själv tillgång till att träna på att tänka hälsosamma tankar.

Vill du veta mer om boken eller få kontakt, gå till:  http://www.aktivhalsoservice.se/halsavarjedag

Artiklar om friskvårdskunskap i vardagen

29 09 2015

Boken ”Hälsa varje dag – får dig att må bättre” har fått mycket positiva omdömen av yrkesfolk som arbetar som t ex hr-konsulter, hälsoutvecklare och hälsoinspiratörer. Detta har bl a resulterat i att jag fått skriva en artikelserie för en tidning med det samlade temat ”Hälsoskolan”.

Detta är artiklarna. (Klicka på texten i artiklarna så förstoras den)

Om att investera i sitt hälsokapital:

Investera i ditt hälsokapital 35-15

Om att kosten är av vikt för hälsan:

Kosten - av vikt för hälsan 36-15

Om att motion är av vikt för hälsan:

Motion - av vikt för hälsan 37-15

Om effektiv eller ineffektiv effektivitet:

Effektiv eller ineffektiv effektivitet 38-15

Om att må ännu bättre, ännu längre:

Få dig må ännu bättre 39-15