Så blir ditt företagande närande i stället för tärande

28 02 2018

Det här är rubriken på en artikel som publicerats på webbsajten http://www.foretagande.se. Texten handlar om det samspel och den balans som en företagare behöver ha mellan sig själv och sin roll som företagare. Allt för att ge sig optimala förutsättningar att bedriva sitt företagande i  längden så att det blir framgångsrikt och samtidigt som det inte får bli tärande på den egna hälsan.

Artikeln finns att läsa på denna länk: https://www.foretagande.se/personlig-utveckling/sa-blir-ditt-foretagande-narande-i-stallet-for-tarande/