Så blir ditt företagande närande i stället för tärande

28 02 2018

Det här är rubriken på en artikel som publicerats på webbsajten http://www.foretagande.se. Texten handlar om det samspel och den balans som en företagare behöver ha mellan sig själv och sin roll som företagare. Allt för att ge sig optimala förutsättningar att bedriva sitt företagande i  längden så att det blir framgångsrikt och samtidigt som det inte får bli tärande på den egna hälsan.

Artikeln finns att läsa på denna länk: https://www.foretagande.se/personlig-utveckling/sa-blir-ditt-foretagande-narande-i-stallet-for-tarande/

Mer om boken ”Hälsa varje dag”

1 06 2017

Då många velat få veta lite mer om vad varje kapitel i vår bok ”Hälsa varje dag – får dig att må bättre” beskriver så kommer här en sådan presentation.

Kapitel 1: ”Vem borde tjäna pengar på din hälsa”.

Här blir du påmind om att du kan spara pengar åt dig själv genom att utöva en mer hälsofrämjande vardagstillvaro. Att behöva söka hjälp av någon vårdgivare med anledning av att du sopat tidiga symtom av ohälsa under mattan, medför att du behöver ta av egna pengar som du annars kunde ha gjort något trevligare för.  Kunskaper om hälsa minskar dina kostnader ohälsa.

Kapitel 2: ”Orsaken till våra behov”.

Ger en bakgrund till varför vi har de behov vi har och att det bara är du själv som kan göra något åt hur du tar hand om din kropp och själ.  Inse att du kan må bättre genom att anpassa din tillvaro till dina biologiska förutsättningar.

Kapitel 3: ”Varför behövs en viss bränsleblandning till kropp och själ?”

Om nyttan med och effekterna av att ha en medveten uppfattning om vilka faktorer som just din kropp och själ behöver ta hänsyn till för att din bränsleblandning ska bli bra för dig.  Din kropp och själ är inget som sköter sig självt.

Kapitel 4: ”Lär känna dig själv”.

Hur bra känner du dig själv egentligen? I det här kapitlet finns ett antal påståenden som du, genom att besvara dem, får hjälp att konstatera hur pass din självuppfattning verkligen stämmer.  Om du har en korrekt självkännedom, hjälper det dig att hålla dig friskare.

Kapitel 5: ”Kosten – av vikt för hälsan”.

Om den allt för stora fokuseringen på kroppsviktens betydelse för hälsan och kommersiella intressen som drar nytta av detta. Påminnelse om att vi har biologiskt påbrå i våra gener som borde tas mer hänsyn till i valet av lämplig kostblandning.  Den kost du väljer påverkar din hälsa.

Kapitel 6: ”Kostträning.”

För att bli bra på något behöver man träna. Det gäller i lika hög grad din kosthållning som vid all annan träning. Vilken kostblandning och hur mycket just du har behov av för att det ska passa dina personliga behov.  Ju mer man lär sig om något, desto mer upptäcker man att man inte kan.

Kapitel 7: ”Kost- Näringslära”.

Vilka näringsämnen behövs, var finns de och vilken nytta gör de. Om att läsa och tolka innehållsdeklarationer på livsmedel.  Mer kunskap om kost hjälper dig att äta mer hälsosamt.

Kapitel 8: ”Aktivitet – av vikt för hälsan”.

Att aktivitet är av vikt för hälsan framstår som allt mer tydligt, ju mer man lär sig om det. Varför, när och hur du kan och bör motionera för att kunna ge dig bättre möjligheter att hålla dig friskare och må bättre framkommer tydligt här.  Kom ihåg att de positiva effekterna av träning är färskvara som behöver underhållas kontinuerligt för att inte avta.

Kapitel 9: ”Effektiv eller ineffektiv effektivitet”.

Att vara maximalt eller optimalt effektiv är det skillnad på. Vari skillnaden består och vilken som är mest effektiv gås igenom här. Om att ha många bollar i luften och vara stresstålig. Liksom effekter av att vilja leva upp till att visa sig vara ”duktig”.  Var medveten om att du är effektiv på det sätt som passar dina egna förutsättningar bäst.

Kapitel 10: ”Tid för tidsplanering”.

Låter uttryck som: ”Tiden räcker inte till – Tid är pengar – Tänk om dygnet hade fler timmar – Tiden går för fort – Det måste vara klart i tid” allt för bekant. Ja, uttrycken för samma sak är många. Det är ingen slump att det blivit så, då allt fler känner sig pressade av att tiden i vardagen inte räcker till för allt man vill och anses behöva klara av varje dag. För att medvetet sätt, bättre kunna hantera detta höga tempo i vardagen så finns ett konkret, enkelt och tydligt hjälpmedel som förklaras här.  En vecka består av 168 timmar. Är du klar över vad du använder dina veckotimmar till?

Kapitel 11: ”Behovet av sömn”.

När du sover sker det saker som näringsupptag, avfallshantering, renovering, avslappning och energiupplagring. Tillräckligt med sömn bidrar påtagligt till att minska risken för olika former av ohälsa.  Sov så länge att det ger dig den återhämtning som du har behov av.

Kapitel 12: ”Avslappning”.

Att träna avslappning är en investering i din egen hälsa. En investering som ger en mycket behaglig känsla när träningen ger resultat.  Unna dig att få känna dig riktigt avslappnad.

Kapitel 13: ”Hitta nya tankemönster”.

Medvetandegör dina tankemönster för dig  och få kontroll över dina känslor, tankar och handlingar. Se till att du bestämmer över dina tankar, annars bestämmer de över dig.

Kapitel 14: ”Medveten närvaro”.

Genom att tillämpa mindfulness hjälper du dig själv att få verktyg att kunna fokusera på att vara i nuet, i både tanke och handling tillsammans.   Att vara här och nu, i både tanke och handling, förbättrar kvalitén i vardagstillvaron.

Kapitel 15: ”Mental träning”.

Genom att träna mentalt kan du bättre utnyttja tankens kraft. Få fram din självbild och hitta lämpliga målbilder som bidrar till att stärka den mentala vardagshälsan.  Mental träning hjälper dig att hantera vardagshetsen bättre.

Kapitel 16: ”Stresshantering”.

Att ha verktyg att motverka stress hjälper till att inte drabbas av psykisk ohälsa. Sådana verktyg finns inom kognitiv beteendeterapi. Genom att lära dig att använda dessa verktyg hjälper du dig själv att bemästra vardagsstressen.  Att hantera och motverka stress är en investering i bättre hälsa.

Kapitel 17: ”Hur du hittar din livsuppgift”.

Det är bara du själv som kan hitta din livsuppgift. Få möjlighet att ha det som en harmoni i det enda liv du lever.  Ge dig möjligheten att få leva ett mer njutbart liv.

Kapitel 18: ”Kärlekens kraft”.

Uttrycket ”kärlekens kraft” står för att kärlek stärker den egna kraften och välbefinnandet. Insikter om att ha och ge kärlek som kan generera kärlek tillbaka.  Unna dig kärlekens kraft, det är värt att uppleva.

Kapitel 19: ”Tankeskolan”.

En skola som hjälper dig att utveckla ditt tänkande så att du bättre kan hantera stress och få stärka ditt välbefinnande i vardagen. Tankeskolan innehåller 22 lektioner att träna och utvecklas med.  Ge dig själv tillgång till att träna på att tänka hälsosamma tankar.

Vill du veta mer om boken eller få kontakt, gå till:  http://www.aktivhalsoservice.se/halsavarjedag

Åtgärda psykisk ohälsa i arbetslivet

2 07 2016

Att drabbas av psykisk ohälsa på grund av det man anser sig behöva klara av i sin vardag har blivit allt vanligare. i många fall är det faktorer i yrkeslivet som blivit starkt bidragande orsaker till att symtom av psykisk ohälsa uppkommer.

Om att motverka denna utbredda folkhälsoåkomma handlar följande artikel:

 

Artikel ASP Bladet1

 

Klicka på artikeltexten för att förstora den.

 

Artikel ASP Bladet2

 

 

Artiklar om friskvårdskunskap i vardagen

29 09 2015

Boken ”Hälsa varje dag – får dig att må bättre” har fått mycket positiva omdömen av yrkesfolk som arbetar som t ex hr-konsulter, hälsoutvecklare och hälsoinspiratörer. Detta har bl a resulterat i att jag fått skriva en artikelserie för en tidning med det samlade temat ”Hälsoskolan”.

Detta är artiklarna. (Klicka på texten i artiklarna så förstoras den)

Om att investera i sitt hälsokapital:

Investera i ditt hälsokapital 35-15

Om att kosten är av vikt för hälsan:

Kosten - av vikt för hälsan 36-15

Om att motion är av vikt för hälsan:

Motion - av vikt för hälsan 37-15

Om effektiv eller ineffektiv effektivitet:

Effektiv eller ineffektiv effektivitet 38-15

Om att må ännu bättre, ännu längre:

Få dig må ännu bättre 39-15

 

Födelseannons

9 11 2013

Född: En bok

Datum: 7 oktober 2013.

Namn: HÄLSA VARJE DAG – får dig att må bättre

Skapad av: Katarina Hjärtberg och Allan Levin

Så här ser boken ut:

Färdig framsida

Bokens graviditet gick klart över tiden men utvecklingen blev ordentligt kontrollerad och redigerad. Det har nu resulterat i fördelen att det fötts en mycket välskapt bok. Det blev inte bara en bok utan riktigt många lika fina tvillingböcker samtidigt. Alla dessa väntar nu med glädje på att få någon som de får komma till och dela med sig  av all den friskvårdskunskap som de har inom sig.

För att ge dig en inblick i allt det boken begåvats med så följer här alla kapitelrubriker.

Kap 1 Vem borde tjäna pengar på din hälsa
Kap 2 Orsaken till våra behov
Kap 3 Varför behövs en viss bränsleblandning till kropp och själ?
Kap 4 Lär känna dig själv
Kap 5 Kosten – av vikt för hälsan
Kap 6 Kostträning
Kap 7 Kost – näringslära
Kap 8 Aktivitet – av vikt för hälsan
Kap 9 Effektiv eller ineffektiv effektivitet
Kap 10 Tid för tidsplanering
Kap 11 Behovet av sömn
Kap 12 Avslappning
Kap 13 Hitta nya tankemönster

Kap14 Medveten närvaro
Kap 15 Mental Träning
Kap 16 Stresshantering
Kap 17 Hur du hittar din livsuppgift
Kap 18 Kärlekens kraft
Kap 19 Tankeskolan

Boken i sig kommer inte att växa och bli större, men bokens innehåll kommer säkert att få dina kunskaper om friskvård att växa och bli större.  Så ta tillfället i akt och skaffa dig tillökning av dina kunskaper om friskvård. Här får du det i samlad form, rationellt på ett och samma ställe.

Den här boken är dessutom ett perfekt komplement till det friskvårdsarbete som varje framsynt arbetsgivare tillhandahåller till alla sina anställda. En mer lönsam och kostnadseffektiv investering i friskvård på en arbetsplats kan man knappast finna än att, för en mindre engångssumma, ge varje medarbetare tillgång till bestående friskvårdskunskap.

Mer om boken kan du läsa på http://www.aktivhalsoservice.se/halsavarjedag och tjuvkika på boken kan du göra på http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789197989831/partner/smakprov. Köper boken gör du på http://www.aktivhalsoservice.se/shop/shopProduct.asp?id=14&category=1

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge

17 02 2013

Att ge ut en bok så att den ska bli så bra som möjligt tar betydligt längre tid än vad man kan tro när man inte varit med om det tidigare. Boktexten ska gås igenom ett antal gånger, både vad gäller formuleringar och språkligt så att allt ska bli rätt. Dessutom ska bokens omslag få en lämplig utformning. Att det tagit längre tid än väntat har medfört det positiva att innehållet blir än mer givande för läsaren. Det kommer att vara till nytta för dig när du fått boken i din hand.

Boken har fått sin titel och den är: HÄLSA VARJE DAG – får Dig att må ännu bättre. 

För att ge dig en inblick i vad den här boken om friskvård kan göra för dig så kommer här ett urval av kapitelrubrikerna:

– Vem borde tjäna pengar på din hälsa?

– Varför behövs en viss bränsleblandning till kropp och själ.

– Kosten – av vikt för hälsan

– Kostträning

– Aktivitet – av vikt för hälsan

– Effektiv eller ineffektiv effektivitet

– Tid för tidsplanering

– Behovet av sömn

– Stresshantering

– Avslappning

– Mental träning

– Kognitiv beteendeterapi

– Mindfulness

– Tankeskola

Som du kan se av dessa kapitelrubriker så kommer det här boken att kunna hjälpa dig till både kropp och själ med sådant som är bra att träna på för att det ska bli ett hälsofrämjande friskvårdsutövande.

Här följer också ett avsnitt ur förordet  som ytterligare ger dig en uppfattning om vilken nytta du får av boken:

”Det vanliga är att man läser en bok en gång, tycker något om innehållet och ställer sedan undan den för att börja på nästa.

Men den här boken är inte en sådan bok. Det här är en bok som kan hjälpa dig till en mer hälsofrämjande tillvaro. Din insats för att nå dit är att du läser innehållet tillräckligt antal gånger, tills det gett dig de insikter och den stimulans som behövs för att få dig att förstå och uppskatta värdet av att nå dessa mål.

Det räcker inte att göra en sak en gång för att bli bra på det. Det gäller inte minst för den som vill få ut det mesta och bästa av innehållet i den här boken.

När du läser innehållet i boken, tänk på att det här gäller dig själv. Hur passar det som skrivs, in på just dig? När dina beteenden stämmer in på det som beskrivs i boken så har du givit dig själv goda möjligheter att må bra.

Genom att läsa med eftertanke och jämföra din tillvaro och vardagsrutiner med innehållet i de olika kapitlen så kan du själv bilda dig en uppfattning om allt som kan hjälpa just dig till bättre förutsättningar för ett friskare liv.”

Sammanfattande kan man uttrycka det här på följande sätt:

Det är Dig den här boken gäller.

Du får kunskap som hjälper hela Dig.

Den här boken vill och kan hjälpa Dig till ett mer hälsofrämjande friskvårdsutövande. Vill Du?

Ytterligare anledning till varför du får nytta av en bok som denna är att:

Det är bara Du själv och ingen annan som har det hela och fulla ansvaret för Din egen hälsa och vad Du gör med den, såväl i tanke som i handling.

Den slutgiltiga framställningen av boken är nu i full gång och den kommer att bli utgiven nu under våren.

Vill du förbeställa boken så kan du göra det redan nu. Bokens ISBN nummer är 978-91-979898-3-1.

För mer info eller beställning ta kontakt här via bloggen eller gå till webbsidan http://www.aktivhalsoservice.se

Snart kommer friskvård på bok

17 02 2012

Har du också svårt att komma ihåg olika tips eller råd som du hört, sett eller läst om när det gäller kost, motion, träning, avslappning, stresshantering,  mental träning eller annat som har med friskvård att göra.

Vill eller behöver du veta mer om t ex:

– Kan jag spara in på kostnader genom att hålla mig frisk?

– Finns det flera sätt att hjälpa sig själv att må bra på?

– Vad och hur mycket bör jag äta?

– Hur var det nu jag skulle göra för att motionspasset skulle göra mest nytta?

– Hur var det jag skulle slappna av på bästa sätt?

– Hur kan jag hantera min stress?

– Jag läst och hört om mental träning, men hur är det man gör?

Snart kommer du att kunna få hjälp att när som helst kunna uppdatera ditt minne när det gäller sådant som du själv kan och helst bör göra regelbundet för att hjälpa dig själv att hålla dig frisk och känna att du mår bra.

Denna hjälp består av en handbok i friskvård. En bok som för alltid framöver kommer att vara ditt minne när du behöver eller vill påminna dig hur och vad som är lämpligt att göra för att du ska kunna hjälpa dig själv att bibehålla din hälsa så bra som möjligt.

I boken kommer du att finna kapitel som  handlar om vem som bör tjäna pengar på din hälsa, om orsaken till våra behov, om vilken bränsleblandning som är bra för kropp och själ, om att lära känna dig själv, om kost, kostträning och näringslära, om vikten av aktivitet, om effektivitet,  om tidsplanering, om sömn, om avslappning, kognitiv beteendeterapi, mindfulness, mental träning, stresshantering och en tankeskola.

En av de saker som blir speciellt bra med den här boken är att innehållet kommer att ge dig en heltäckande överblick över och insikt om vad du kan och bör göra för att bättre tillgodose dina behov av friskvård.

Den här boken blir därmed ett utmärkt komihågstöd och ger dig en ökad förståelse för betydelsen av att sköta om hela dig. Såväl fysiskt som mentalt. Det här är således inte en bok som du bara läser en gång utan en bok som du med lämpliga mellanrum läser om och om igen för att inte glömma något av det friskvårdsutövande som du regelbundet bör ägna dig åt för att minska risken att du drabbas av någon form av ohälsa.

Vem kommer då att ha nytta av den här boken? Jo, innehållet är utformat så att alla kan ha nytta av den, oavsett ålder och hälsotillstånd.

I och med att innehållet är utformat som en handbok i friskvård så kommer den här boken att vara till stor nytta i många olika sammanhang då texterna ger kunskap om hur man på ett bra sätt bör utöva och förbättra sina friskvårdsinsatser i sin vanliga vardag.

Exempelvis blir boken ett perfekt komplement och en självklar del i alla arbetsplatsers friskvårdsarbete. Passar lika bra att nyttjas även inom idrotten, primärvården, företagshälsovården, studieförbund och skolor.

Kort sagt i alla sammanhang där man vill sprida och ta till sig kunskap om friskvård som stimulerar och inspirerar till vad var och en ska kunna hjälpa sig själv med för att uppnå bästa möjliga för hälsa i sin vanliga vardag. Läsaren får med andra ord sina tankar fyllda med hälsa.

Boken kommer ut i september 2012.

Kommer att skriva mer här om bokens innehåll, så titta gärna in här på bloggen lite då och då.

Vill du veta mer om vilken nytta du / ni kan få av boken, hör då gärna av dig.

Styr du över stressen eller den över dig?

29 04 2010

För att undvika att bli stressad, komma ur stress eller tappa kontrollen över stressen finns det flera olika ”verktyg” som är mycket användbara, bara du har kunskap om dem. Med hjälp av dessa kan du hantera stress på ett lämpligt sätt.

Vad som stressar en person behöver inte göra det för en annan. Rätta dig inte efter när någon annan känner stress av något. För att du bättre ska klara dig från stress så går det mycket lättare om du känner dig själv tillräckligt väl. Då kan du undvika att gå över dina gränser för när du kan få en stressreaktion av något.

Symtom på stress kan vara att vara splittrad i tankarna, ha svårt att koncentrera sig och göra flera saker parallellt, lättare  bli irriterad, sämre tålamod, svårt att slappna av, sova sämre, vakna på natten och ha svårt att somna om. Symtom kan också vara  huvudvärk, muskelspänningar eller magbesvär.

Hamnar du i situationer som du upplever stressframkallande, tänk då på att det är du själv som kan och bör göra det som är nödvändigt för att det inte ska fortsätta. Det är ingen annan som kan göra det åt dig. Läs hela inlägget här »

Orkar du vara så aktiv du behöver och vill?

16 04 2010

Symtom som ont i muskler, inte orka normalt, känna sig trött eller att lättare bli stressad kan många gånger bero bristande fysisk aktivitet.

Att hålla en viss nivå av fysisk aktivitet är i högsta grad en färskvara. Därför behöver du och alla andra vara fysiskt aktiva varje dag. Dels med motion som behövs för att ha en bra kondition och dels med styrketräning som behövs för att minska risken att få ont i muskulaturen. Fysisk aktivitet hjälper både kropp och själ att må bättre. Det är av mycket stor betydelse för att motverka uppkomsten av många olika symtom, besvär och sjukdomstillstånd. Värt att tänka på är att ju mindre du ägnar dig åt motion och annan träning desto större risk utsätter du dig för att drabbas av någon form av ohälsa.

Om Du redan har besvär, vänta inte med att göra något aktivt för att komma till rätta med dessa besvär. Det blir i stället, nästan alltid, värre om Du inte gör något åt det. Ju fler gånger ett symtom återkommer, desto mer ökar risken för att det blir mer påtagligt och blir då allt besvärligare att bli av med.

Därför är det alltid bäst att stärka kroppen förebyggande, helst med olika aktiviteter. På så vis stärks dina muskler så att du minskar risken för att få ont. Aktivitet bidrar även i högsta grad till att förbättra konditionen så att ork och prestationsförmåga blir bättre. Därmed ökas också din stresstålighet. Din tankeförmåga blir bättre. Dessutom är det bra för hjärtat och blodcirkulationen i hela kroppen. Det minskar även risken för benskörhet. Läs hela inlägget här »

Är dina kostvanor bra för dig?

14 04 2010

Har du tillräckligt klart för dig hur väl  dina kostvanor stämmer överens med de behov du har?

Det finns förmodligen ingen som skulle tanka en bil med annat bränsle än det som är rätt. Men märkligt nog finns det förvånansvärt många som är mer noga med att bilen får rätt sorts bränsle, än att de förser sin egen kropp med rätt bränsle. Är det möjligen så att du är en av dem?

Förutsättningen för att få klarhet i om du har en hälsosam bränsleblandning i ditt kostintag är att du känner till vad du behöver och varför. Dina och alla andra människors grundläggande behov har formats av naturen sedan flera tiotusentals år tillbaka. Till det kommer sedan vilka behov din personliga livsföring ger upphov till.

När du har dessa förutsättningar klart för dig så är det utgångspunkten för vad din kost bör innehålla. Att det är i lagom mängd och med lämpligt näringsinnehåll i förhållande till dina behov.

Hur kan du då veta att allt det du äter tillsammans ger en lagom mängd och blandning av allt det du behöver  få i dig? 

Ett bra sätt att få klarhet i detta är att kostträna. För att bli bättre på något behöver man träna. Det gäller även i detta fall. För just kostträning finns ett mycket bra träningsverktyg  som är mycket pedagogiskt och lättanvänt. Det består av speciellt utformat dataprogram som visar dig både hur många kalorier du får i dig och hur många som förbrukas samt från vilka ämnen kalorierna kommer. Dessutom visas även näringsinnehållet. Med hjälp av ett sådant träningsprogram kan du på förvånansvärt kort tid lära dig tillräckligt mycket om allt detta.

När det gäller kostområdet så har det det blivit en stark fokusering på kroppsvikt. Detta framför allt beroende på att olika aktörer marknadsför allehanda metoder och produkter som sägs att de ska hjälpa användaren att gå ner i vikt.  Tillhör du en av dem som använt dig av något sådant? Läs hela inlägget här »